Семинар „ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА PSD2 И ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ“

Приключило

20 май 2019

София

Семинар „ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА PSD2 И ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ“

Дата:

20 май 2019, понеделник

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

х-л „Novotel Sofia”, София, бул. “Цариградско шосе” 115

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъде разгледан правният режим на платежните услуги, съгласно PSD2 (Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар) и  Закона за платежните услуги и платежните системи.

Подробно разяснени ще бъдат както основни понятия като „платежна услуга”, „платежна институция”, „платежна операция”, „платежна система” и „доставчик на платежни услуги”, така и приложното поле и изключенията, като представени ще бъдат услугите и дейностите, които подлежат на регулация като платежни услуги и тези, които не подлежат.

Разгледани ще бъдат и условията за осъществяване на дейността. В тази връзка акцент ще бъде поставен върху лицензионния и регистрационния режим, изискванията към дейността, свободата за установяване и свободата за предоставяне на услуги и регулаторните задължения.

Особено внимание по време на обучението ще бъде обърнато на платежните услуги. Подробно разяснение ще бъде направено по отношение на платежното нареждане, платежния инструмент, услугата по иницииране на плащане, услугата по предоставяне на информация за сметка, наличен паричен превод, директен дебит и кредитен превод. Представени ще бъдат и специалните изисквания във връзка със защитата на правата на потребителите на платежни услуги.

Изискванията, свързани със сигурността на услугите и личните данни на потребителите, също ще бъдат подробно разгледани. Акцент ще бъде поставен върху установяването на идентичността и идентификацията, задълбоченото установяване на идентичността на клиента, персонализираните средства за сигурност, защитата на личните данни при предоставяне на платежните услуги и киберсигурността.

 

 

Лектор на семинара ще бъде:

Адв. ХРИСТО НИХРИЗОВ – старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“ и съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Кo“

Семинарът е насочен както към доставчици на услуги, така и към потребителите на платежни услуги, както и към юристи практикуващи по материята.