Семинар „Нови правила за документиране на трансферните цени след последните промени в ДОПК“

Приключило

18 ноември 2019

София

Семинар „Нови правила за документиране на трансферните цени след последните промени в ДОПК“

Дата:

18 ноември 2019, понеделник

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

18 ноември 2019 г., 9.30 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Георги Денборов, данъчен адвокат

Програма на семинара:

Какво е трансферно ценообразуване (“ТЦ”) и защо е важно за бизнеса?
Документиране на трансферните цени – общи правила и специфични изисквания съгласно промените в ДОПК. Как се развива практиката?
Изготвяне на документално досие по ТЦ съглано последните промени в ДОПК – съдържание и методология.
Международни аспекти и тенденции:Haсоки на ОИСР от юли 2010 г.
Новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.
Принцип на независимите пазарни отношения – arm’s length principle.
Методи за определяне на трансферни цени:Традиционни методи:Метод на сравнимите неконтролирани цени;
Метод на пазарните цени;
Метод на увеличената стойност.
Нетрадиционни/транзакционни методи:Метод на разпределената печалба;
Метод на транзакционната нетна печалба (МТНП).
Как информацията от автоматичния обмен на отчети по държави може да се ползва от органите по приходите при анализ на риска при сделки между свързани лица?
Обзор на съдебната практика, която е относима към сделки между свързани лица.
Заключителни бележки.
Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 170 лева без ДДС. За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.