Семинар по ЗУСЕСИФ – Процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на ЗУСЕСИФ и верификация на разходи.

Приключило

10 декември 2019

София

Семинар по ЗУСЕСИФ – Процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на ЗУСЕСИФ и верификация на разходи.

Дата:

10 декември 2019, вторник

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебен център на НЦЮО, ет.3, офис 9, София, ул. Твърдишки проход 23

За контакти:

Иглика Ганева, 028585881, 028185858, E-Mail

За събитието

СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ВЪРХУ АКТОВЕТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

на 10.12.2019, вторник,

гр. София, Учебен център на НЦЮО, ул. Твърдишки проход 23, ет.3, офис 9

 

Лектор:

Мирослава Георгиева Копчева – съдия във Върховен административен съд

 

 

ПРОГРАМА

 

9:00 – 9:30 ч. – Регистрация на участниците

 

9:30 – 11:00 ч.

Въведение:

Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Принципи и органи на управление на средствата от ЕСИФ.

 

Модул I:

1.Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на ЗУСЕСИФ:

1.1.Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор.

1.2. Директно предоставяне на безвезмездна финансова помощ.

 

11:00 – 11:30 ч. –  Кафе пауза

 

1.3. Актове и действия в процедура по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

1.4. Съдебен контрол върху актовете в процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка

 

14:00 – 15:30 ч.

Модул 2:

2.Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ЗУСЕСИФ. Изменение.

 

15.30 – 16:00 ч. – Кафе пауза

 

16:00 – 17:30 ч.

Модул 3:

3.Определяне на изпълнител от бенефициер на безвъзмездна финансова помощ. Административни актове във връзка с изпълнението на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Финансово управление и контрол.

3.1. Определяне на изпълнител от бенефициер на безвъзмездна финансова помощ по реда на Закона за обществените поръчки.

3.2.  Специални правила за определяне на изпълнител от бенефициер на безвъзмездна финансова помощ.

3.3 Верификация на разходи.

3.4 Съдебен контрол за законосъобразност върху актовете в процедура по верификация на разходите.

 

 

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

 

Цена до 28.11.2019 г. – 210 лв. /Цената е без ДДС/.
Цена след 28.11.2019 г. – 240 лв. /Цената е без ДДС/.

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

 

Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд

Записването за участие е до 6.12.2019 г. или до изчерпване на местата в залата.

Регистрирайте се за участие чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58,

факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

 

Плащанията може да извършите по банков път:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

или в брой в офиса на фирмата:

Адрес: 1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11