Семинар “По пътя ни да се превърнем в по-интелигентни градове”

Приключило

29 - 30 авг. 2017

Бургас

Семинар “По пътя ни да се превърнем в по-интелигентни градове”

Дата:

29 - 30 авг. 2017, вторник - сряда

Час:

10:00 - 16:30

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Експозиционен център “Флора“, Морска градина - Бургас, Бургас

Връзки:

Информация

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Община Бургас

За събитието

На 29 и 30 август 2017 г. Община Бургас организира двудневен семинар на тема “По пътя ни да се превърнем в по-интелигентни градове” в Експозиционен център Флора-Бургас.

В рамките на събитието ще бъде представен проект “Споделящи градове”, който е финансиран от Европейската комисия по програма Хоризонт 2020 и в който община Бургас си партнира с пет града – Бордо, Варшава, Милано, Лисабон и Лондон, както и с водещи световни компании, за прилагането на интелигентни решения в градска среда в областта на електрическата мобилност, интелигентно улично осветление, обновяване на сгради, въвеждане на системи за интелигентно управление на енергията и споделени градски платформи.

В семинара активно ще се включат представители от градовете-партньори, които ще представят предвидените мерки по проекта, както и представители на различни фирми, които с презентациите си ще демонстрират истинския потенциал от внедряването на интелигентни решения за градско управление в горецитираните сфери.

Предвиден е дискусионен панел „Световно кафене“, което ще позволи на всички участници да обменят гледни точки и да обсъдят прилагането на добри практики в градовете.