Семинар по новите стандарти за приходи и лизинги (МСФО15 и МСФО16)

Приключило

30 - 31 май 2017

София

Семинар по новите стандарти за приходи и лизинги (МСФО15 и МСФО16)

Дата:

30 - 31 май 2017, вторник - сряда

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел „Холидей Ин София”, София

За контакти:

Ралица Божева , +359 2 81 77 116, E-Mail

Организатори:

EY Bulgaria

За събитието

Семинарът включва представяне на новите МСФО за приходи и лизинги, които се очаква да имат съществен ефект върху финансовото отчитане на широк кръг индустрии и да изискват задълбочен анализ на ефектите от
първоначалното и последващото им прилагане.

Преходът към тези стандарти би могъл да засегне непосредствените отчетни периоди (2017-2018 г.) в резултат на ретроспективно прилагане на новите политики или при необходимост от промяна в настройките на използваните информационни системи.

Това налага своевременна подготовка за прехода и последващото прилагане на новите стандарти с оглед комуникиране на възможните ефекти на ръководството и собствениците, и съответно, планиране на адекватни ресурси и действия.

За тази цел ще бъдат разгледани основните положения на новите стандарти, насоки за тяхното прилагане за първи път, ключови разлики със старите стандарти, както и практически примери.

В края на семинара на всеки участник ще бъде издаден сертификат за участие, който може да бъде използван за отчитане на точки за продължаващо професионално развитие (CPD).


Основни теми:

• МСФО 15 Приходи от договори
с клиенти
• МСФО 16 Лизинги