Семинар „Оценка на длъжности и системи за управление на възнагражденията“

Приключило

21 - 22 Ное. 2019

София

Семинар „Оценка на длъжности и системи за управление на възнагражденията“

Дата:

21 - 22 Ное. 2019, четвъртък - петък

Час:

10:00 - 17.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33 а

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171; 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

21 – 22 ноември 2019 г., 10.00 – 17.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: Ася ИВАНОВА 

ТЕМИ:

Организационна структура.
Видове организационни структури.
Длъжности. Анализ на длъжностите.
Длъжностни характеристики. Създаване на ефективни длъжностни характеристики. Важност и връзка със системата за управление на заплащането.
Участници при създаването на ефективни длъжностни характеристики. Роли на участниците.
Методи за оценка на длъжности.
Определяне на критерии за оценка на длъжностите.
Оценка на длъжностите. Участници в оценяването. Валидизиране на резултатите.
Подреждане (градиране) на длъжностите. Нива. Значение;
Анализ на пазара и сравнение.
Същност на работната заплата.
Структура на работната заплата. Правила за определяне на индивидуалното заплащане.
Нива на заплатите. Диференциация на възнаграждението. Обхват на заплатата (рейндж).
Фактори, влияещи върху работната заплата.
Елементи на работната заплата.
Структура на управлението на заплатите.
Изследване на пазара на труда.
Бюджетиране.
Преглед на заплащането.
Видове системи на заплащане: базирани на компетенциите; базирани на резултатите; според приноса.
Видове бонусни схеми – краткосрочни, дългосрочни.
Пасивни и активни възнаграждения.
Наблюдение и анализ на резултатите от въвеждане на избрана система за заплащане или за управление на заплащането.
Корекции на системата за заплащане. Кога се правят? На базата на каква информация се правят? Как се правят?
Фактори за успех.
Предизвикателства: по време на процеса по изграждане на система за управление на възнагражденията и в бъдеще.
Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 360 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.