Семинар „Особености на работното време. Сумирано изчисляване на работното време – графици, почивки, отчитане, извънреден труд“

Приключило

5 декември 2019

София

Семинар „Особености на работното време. Сумирано изчисляване на работното време – графици, почивки, отчитане, извънреден труд“

Дата:

5 декември 2019, четвъртък

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

5 декември 2019 г., 9.30 – 17.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Ася ИВАНОВА 

Цели на обучението:

Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и особеностите, свързани с извънредния труд, почивките и заплащането му.
Да се анализират и решават реални казуси от практиката и добрия опит.
Участниците да усвоят система за документиране, като при обучението се предлагат матрици на документи, имащи непосредствено практическо приложение  при изпълнение на професионалните задачи.
В резултат от обучението участниците:

ше получат практически знания и съвети за изпълнението на дейностите по администриране на персонала и заплащането, свързани със сумираното изчисляване на работното време.
ще придобият увереност и знания за прилагането на нормативната уредба в областта на трудовото и осигурително законодателство.
ще могат да предприемат ефективни действия и да дават конструктивни предложения при решаване на възникнали казуси или проблеми.
Обучението е предназначено за:

Специалисти в областта на администрирането на заплатите и персонала (ТРЗ и ЛС).
Специалисти по управление на човешките ресурси.
Ръководители на отдели по управление на човешките ресурси и администриране на персонал и заплати.
Счетоводители и други специалисти, които съвместяват функции в областта ТРЗ.
Управители на малки и средни фирми.
ПРОГРАМА:

Работно време:
Продължителност на работното време
Удължаване на работното време
Намалено работно време
Непълно работно време
Разпределение на работното време:
Работно време с променливи граници
Гъвкаво работно време
Ненормиран работен ден
Нощен труд
Работа на смени
Отчитане на работното време.
Сумирано изчисляване на работното време:
Условия за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време (СИРВ)
Документи, свързани с въвеждането на СИРВ:Заповед за въвеждане на СИРВ
Съставяне на графици. Промени в графиците
Норма часове при работа в условията на СИРВ
Нощен труд при работа в условията на СИРВ
Отпуски и болнични при въведено СИРВ
Отчитане на действително отработеното време. Отчетни форми
Ограничения при въвеждане на СИРВ – наличност на персонал, продължителност
Почивки:
В работния ден
Междудневна
Седмична
Празнични дни
Особености на заплащането при СИРВ.
Извънреден труд и връзката му с определеното работното време:
Определение и забрана
Допустимост по изключение
Ред за полагане – документиране
Недопустимост
Отчитане и заплащане
Дежурства и връзката им с извънредния труд.
Особености при подаване на Декларация образец 1.
Практически модул, разпределен под формата на дискусия през целия ден и включващ отговори по въпроси на участниците, множество примери от практиката, споделяне на опит и практически решения.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 180 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF