Семинар „Ораторски и презентационни умения с проф. Мавродиева“

Приключило

2 юни 2017

София

Семинар „Ораторски и презентационни умения с проф. Мавродиева“

Дата:

2 юни 2017, петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел SUITE Sofia, София

За контакти:

0 888 013 888, 0 882 081 166, E-Mail

Организатори:

Academy-for-leaders.bg

За събитието

Световноизвестният Дейл Карнеги твърди: “Професионалната изява, общественото и личното удовлетворение зависят до голяма степен от способността на дадена личност да общува и успешно да предава на другите желанията и убежденията си.

Днес, когато живеем в атмосфера на напрежение, безпокойство и несигурност, повече от всякога ни е нужно да поддържаме каналите на общуване между хората открити.“

Заменете стеснителността със самоувереност. Научете как да се изразявате убедително, да предизвиквате определена реакция, да информирате, да впечатлявате!


На тренинга ще учим и практикуваме:

  • как да бъдем ефективни говорители, въздействащи оратори и успешни презентатори
  • как да изглеждаме уверени
  • как да се справяме с притесненията преди и по време на речта
  • как да запомним подготвеното изказване
  • как да грабнем и как да задържим вниманието на слушателите от началото до края на речта
  • как да структурираме на речта
  • как да ползваме реторични техники и похвати за убеждаване, въздействане и манипулиране
  • как да въздействаме чрез неезиковите средства и поведението
  • как да управляваме гласа (сила, тембър, дикция, височина, темп, паузи, ударение)