Семинар „ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ, СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО”

Приключило

17 май 2019

София

Семинар „ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ, СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО”

Дата:

17 май 2019, петък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк хотел Витоша, София, ул. „Росарио” 1

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Настоящото обучение е проектирано да отговори на изискванията на Приложение № 3 от Кодекса за застраховането – Минимални изисквания за професионални знания и умения към разпространителите на застрахователни продукти.

Тематиката на обучението е избрана по начин, който да снабди участниците с необходимите знания за приложимите закони, които уреждат разпространението на застрахователни продукти и уреждането на застрахователни претенции и разглеждането на жалби.

Обучението покрива следните конкретни теми, част от Приложение № 3 от Кодекса за застраховането:

– Относимо законодателство за защита на потребителите

– Относимо данъчно законодателство

– Относимо социално законодателство

– Относимо трудово законодателство

– Необходими познания за уреждането на застрахователни претенции

– Необходими познания за разглеждането на жалби

Лектори на обучението са:

– СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Съдия в Софийски градски съд

– Адв. ХРИСТО КОПАРАНОВ – експерт по право на защита на потребителите, Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“

– Адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт в областта на осигурителното, данъчно и трудово законодателство

 

С оглед изискванията на Кодекса за застраховането, преминаването на обучението ще бъде документирано със Сертификат издаван за всеки един от участниците и удостоверяващ темите и продължителността на обучението.