Семинар „ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ, СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО“

Приключило

11 - 13 сеп. 2019

София

Семинар „ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ, СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО“

Дата:

11 - 13 сеп. 2019, сряда - петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София, ул. „Росарио” 1

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Настоящото обучение е проектирано да отговори на изискванията на Приложение № 3 от Кодекса за застраховането – Минимални изисквания за професионални знания и умения към разпространителите на застрахователни продукти.

Съдържанието на обучението покрива всички теми по Раздел I от Приложение № 3 от Кодекса за застраховането, а именно:

1. Минимални необходими познания за условията на предлаганите застрахователни продукти, включително допълнителните рискове, ако те са покрити от тези продукти.

2. Минимални необходими познания за приложимите закони, които уреждат разпространението на застрахователни продукти, в т.ч.:

– Относимо законодателство за защита на потребителите

– Относимо данъчно законодателство

– Относимо социално законодателство

– Относимо трудово законодателство

3. Минимални необходими познания за уреждането на застрахователни претенции.

4. Минимални необходими познания за разглеждането на жалби.

5. Минимални необходими познания за оценяване на потребностите на ползвателя на застрахователни услуги.

6. Минимални необходими познания за застрахователния пазар.

7. Минимални необходими познания за етичните бизнес стандарти.

8. Минимални необходими познания в областта на финансите.

Лектори на обучението са:

– ЕВГЕНИЯ КАЛО – КОЛОВА – Директор на Дирекция „Правна“ в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“

– СТЕФАН КЮРКЧИЕВ – Съдия в Софийски градски съд

– Адв. ХРИСТО КОПАРАНОВ – експерт по право на защита на потребителите, Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“

– Адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт в областта на осигурителното, данъчно и трудово законодателство

– НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт, бизнес консултант и преподавател в катедра „Финанси” на УНСС

С оглед изискванията на Кодекса за застраховането, преминаването на обучението ще бъде документирано със Сертификат издаван за всеки един от участниците и удостоверяващ темите и продължителността на обучението.