Семинар „НОВИТЕ МОМЕНТИ В ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ. ЗИД НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС“

Приключило

26 септември 2019

София

Семинар „НОВИТЕ МОМЕНТИ В ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ. ЗИД НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС“

Дата:

26 септември 2019, четвъртък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани детайлно приетите от Народното събрание на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, касаещи трансферното ценообразуване.

Ще бъдат разяснени причините за промените и тяхното очаквано практическо приложение. Особено внимание ще бъде обърнато на вече влезлите в сила промени в трансферното ценообразуване, следващи новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.

Ще бъдат представени и международните аспекти и тенденции в развитието на регулацията на трансферното ценообразуване и какво можем да очакваме по темата в близко бъдеще.

Сред останалите теми на семинара са:

– Специфики на трансферното ценообразуване

– Общи правила и специфични изисквания към документирането на трансферните цени

– Изготвяне на документално досие по трансферните цени – съдържание и методология

– Принципът на независимите пазарни отношения при трансферното ценообразуване – arm’s length principle

– Традиционни и нетрадиционни методи за определяне на трансферни цени

– Как информацията от автоматичния обмен на отчети по държави може да се ползва от органите по приходите при анализ на трансферните цени

– Анализ на съдебната практика, относима към сделки между свързани лица

Лектор на семинара е:

Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на данъчното облагане