Семинар „Измененията в Закона за обществени поръчки и Правилника за неговото прилагане“

Приключило

1 април 2019

София

Семинар „Измененията в Закона за обществени поръчки и Правилника за неговото прилагане“

Дата:

1 април 2019, понеделник

Час:

10:00 - 17.15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

10 април 2019 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: адв. Мария Кръстева

Семинарът е предназначен за възложители и участници в обществени поръчки.

Програма на семинара:

Модул 1. Електронно възлагане на обществени поръчки:

Задължително използване на централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки.
Нов ред за обмен на електронни документи, връчване актове на възложителя, за профила на купувача и др.
Правила за работа на комисията за провеждане на обществената поръчка при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път.
Практика по подаване на електронен ЕЕДОП и подписване с електронен подпис.
Новите изисквания относно отключване на офертата от участниците.

Модул 2:

Промени в стойностните прагове.
Проблемите с основанията за отстраняване и решението им с новите промени.
Възможността да се доказва наличие на професионален опит чрез трето лице. Измененията за подизпълнителите.
Промените, свързани с контрола, осъществяван от АОП.
Проблеми при обжалването на обществени поръчки – мотивирането на правния интерес.
Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.