Семинар „Новата правна уредба на защитата на личните данни. Регламент EU 2016/679 – GDPR“

Приключило

30 март 2018

София

Дата:

30 март 2018, петък

Час:

09:00 - 17:45

Достъп:

Такса участие

Място:

х-л “Бест Уестърн Сити”, София, ул. „Стара планина“ 6

За контакти:

Павел Цанев, 0898 248 016, E-Mail

Организатори:

Expert Events

За събитието

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR.

Личните данни са мощен икономически ресурс и са във фокуса на множество класически и нововъзникващи бизнес сектори и пазари. Тепърва бизнесът открива нови начини за повишаване на ефективността и приходите си чрез обработването на лични данни. Тяхната защита, обаче, е абсолютна предпоставка за защитата на правата и интересите на отделния човешки индивид, поради което и режимът на защитата им днес е предмет на едни от най-дискутираните законодателни реформи, а санкциите за нарушения в сферата достигат рекордни размери.

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. Регламентът изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.

Цели на обучението:

– Придобиване на практически знания и умения относно нововъведената правна уредба, които ще предпазят Вашия бизнес от неблагоприятни правни последицим;

– Разбиране за най-новите тенденции в уредбата за защитата на личните данни

Семинарът е насочен към: всички практикуващи юристи и всички представители на бизнеса ангажирани в процеса на обработката на лични данни.

Основни теми:

– Анализ на реформата в защитата на личните данни в ЕС

– Основни термини в областта на защитата на лични данни

– Основания за законосъобразно обработване на лични данни. Права на субектите на данни

– Принципи и изисквания относно сигурността на личните данни

– Законодателни изисквания при предоставянето на лични данни (трансфери)

– Разяснения относно приложимите санкции и други „горещи“ аспекти на Регламента

Лектори:

– Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

– Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”