Семинар „Linux for Developers“

Приключило

19 декември 2016

София

Семинар „Linux for Developers“

Дата:

19 декември 2016, понеделник

Час:

19:00 - 22:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Software University

За събитието

1. Що е то Linux дистрибуция?
Теория: Ще бъдат разгледани основните компоненти на една типична Linux дистрибуция и ще бъдат обяснени основни понятия. В допълнение частично ще бъде описана типичната организация на файловата система (FHS).
Практика: Ще бъде направена демонстрация на това, че всички дистрибуции в една или друга степен следват диктуваната от FHS огранизация. Това ще да бъде онагледено посредством няколко виртуални машини с различни дистрибуции (от различни фамилии);

2. Работа в конзолата
Теория: Ще бъде разгледан bash, като типичен и често срещан представител на съвременните шелове за Linux. Прегледът ще включва описание на основни променливи на средата и базови команди за ориентиране и навигация (pwd, alias, ls, cd, …);
Практика: В избрана дистрибуция ще бъдат демонстрирани описаните в теоретичната част команди;

3. Всичко е файлове
Теория: В тази секция ще бъде обърнато внимание на системата за управление на правата за достъп до файловете и командите, посредством които можем да ѝ влияем. След това ще бъдат засегнати основни команди за работа с файлове и директории (touch, cat, less, tail, head, cp, mv, mkdir, rm, …);
Практика: В избрана дистрибуция ще бъдат демонстрирани описаните в теоретичната част команди;

4. Специални техники
Теория: Тук ще бъде включена информация за управление на потоците stdin, stdout и stderr, плюс информация за поточната обработка на команди (piping);
Практика: В избрана дистрибуция ще бъдат демонстрирани описаните в теоретичната част техники;

5. Създаване на скриптове
Теория: Ще бъде представен популярен и лесен за употреба текстови редактор – nano / pico. Също така ще бъдат описани базови градивни блокове на скриптовете – коментари, параметри условия и цикли;
Практика: В избрана дистрибуция ще бъдат демонстрирани описаните в теоретичната част техники;