Дата:

5 декември 2023, вторник

Час:

09:15 - 17:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

За контакти:

Манол Атанасов, 0 882 081 166, 0 888 013 888, E-Mail

За събитието

За да бъдеш ефективен бизнес ръководител, такъв който постига и надскача поставените цели, трябва да умееш да вдъхновяваш членовете на екипа.

Мениджърът постига целите предимно чрез служителите в отдела, следователно неговият успех зависи от уменията му да извлече максималната производителност от тях, чрез създаване на подходящи предпоставки от всякакъв род. Не е задължително мениджърът да бъде лидер, за да постига изискваните резултати, да укрепва и развива статуквото във фирмата. Но е задължително да бъде лидер в случаите, в които се стреми към успешна мениджърска кариера и желае да бъде ефективен бизнес ръководител.  Множество фактори влияят върху успешната мениджърска кариера, но най-силна е зависимостта от постиганите от мениджъра резултати, които от своя страна са зависими от лидерските му умения.

Линк към програмата на семинара: https://konsultacii.eu/events/liderski/