Семинар „Личните трудови досиета в предприятието и новите изисквания за защита на личните данни“

Приключило

2 юли 2018

София

Семинар „Личните трудови досиета в предприятието и новите изисквания за защита на личните данни“

Дата:

2 юли 2018, понеделник

Час:

10.00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

2 юли 2018 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Тодорка Сарафова

 

Програма

  1. Комплектоване на лично трудово досие:
    – индивидуален трудов договор

– уведомление по чл. 62 на ТД

– длъжностна характеристика и нейните елементи

– декларации за безопасност на труда и вътрешния трудов ред

– специфични документи според видовете професии (здравна книжка, медицинско удостоверение, удостоверение за ТЕЛК, свидетелство за съдимост, документ за стаж по специалността, дипломи и сертификати)

– актуализация на трудовото досие

– заповед и отпуски, болнични листове и други заповеди

– атестационна карта и обходен лист

– УП 2 и УП 3

– срокове за съхранение на документи

2. Промените в Закона за защита на личните данни и приложението им при трудовите досиета.
 

Цена 170 лева без ДДС.
За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”