Семинар „Комуникацията: 90% от успеха в управлението на проекти“

Приключило

6 март 2017

София

Семинар „Комуникацията: 90% от успеха в управлението на проекти“

Дата:

6 март 2017, понеделник

Час:

19:00 - 21:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

betahaus, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

DEV.BG

За събитието

Според американския институт за управление на проекти PMI® комуникацията е 90 % от работата на един добър ръководител на проекти, нещо, в което всеки ръководител на проекти се убеждава в практиката си.

Успешното презентиране пред заинтересованите страни, успешното водене на срещи вътре в екипа и извън него е ключово за постигане на добри резултати. Всичко това е комуникация, от която 55% доказано тече по невербален път, 38% по тона на гласа и само 7 чрез думите. Фокусът на темата ще бъде езикът на тялото в работата на ръководителя на проекти – презентиране, срещи с клиенти, регулярни срещи с екипа, конферентни разговори.

Презентацията ще ни помогне да станем по-добри комуникатори, да бъдем по-успешни ръководители чрез по-умело представяне на статус на проекта, комуникация с екипа и всички заинтересовани лица.


ПРОГРАМА:

  • Лекционна част.
  • Q&A сесия.
  •  Networking част.