Семинар „Как да разпознаваме „гнилите ябълки“ във фирмата ни?“

Приключило

27 януари 2017

Пловдив

Семинар „Как да разпознаваме „гнилите ябълки“ във фирмата ни?“

Дата:

27 януари 2017, петък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Limacon - building your social capital, Пловдив, бул. Марица 154 А

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Limacon - building your social capital

За събитието

Limacon – център за развитие на социален капитал има удоволствието да ви покани на един по-различен семинар, насочен предимно към служителите на отдели „Човешки ресурси“:

„Психологично оценяване на интегритета и контрапродуктивното поведение в организацията“

Участниците в обучението ще получат познания върху факторите, които детерминират контрапродуктивни форми на делово поведение (включително и корупционни действия) в организациите от бизнеса и държавната администрация. Ще се запознаят с тестовете за оценка на личностния интегритет, с тяхното приложение за целите на подбора, за превенцията на контрапродуктивното поведение и промотирането на кадрите. Ще бъде представен модифициран вариант на интервю, представляващо качествен метод за психологическо оценяване на личностния интегритет.