Семинар “Как да подготвим успешни проекти по основните отворени и предстоящи за отваряне еврогрантове, вкл. ОПИК, ХОРИЗОНТ 2020 И ПРСР” в Бургас

Приключило

22 ноември 2017

Бургас

Семинар “Как да подготвим успешни проекти по основните отворени и предстоящи за отваряне еврогрантове, вкл. ОПИК, ХОРИЗОНТ 2020 И ПРСР” в Бургас

Дата:

22 ноември 2017, сряда

Час:

09:00 - 13:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Хотел БЪЛГАРИЯ, Бургас, ул. Александровска 21

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ФИНСИС

За събитието

Консултантската и обучителна фирма ФИНСИС има удоволствието да Ви покани за участие в целодневен БЕЗПЛАТЕН семинар на тема:

“КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОСНОВНИТЕ ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ЕВРОГРАНТОВЕ, ВКЛ. ПРСР и ОПИК”.

Семинарът ще се проведе на 22 ноември (сряда) 2017 г. от 09 ч. до 13 ч. в зала КОСМОС на хотел БЪЛГАРИЯ, гр. БУРГАС, ул. Александровска 21. На него ще се презентира и новият Наръчник „ЕВРОПАРИ ЗА ПРОЕКТИ 2017- 2020” с автор Д-р Никола Христович.

На семинара ще се обсъждат:

1. Актуалните подмерки (ПМ) на ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, вкл.: ПМ4.2:Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти; ПМ8.6: Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти, вкл.първична обработка на дървесината; ПМ7.2: Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура; ПМ6.4.1:Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности; ПМ16.1. Иновации в земеделието и др.

2. Актуалните процедури ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, вкл.: „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП”, „РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ (Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите)”; „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ”, „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ КЛЪСТЕРИ”,  „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ” и др.

3. Други актуални еврогрантове.

Ще се проведе също дискусионна кръгла маса по актуалните еврогрантове.

Семинарът е БЕЗПЛАТЕН, но за по-ефективното му протичане предлагаме желаещите да участват в него да попълнят и ни върнат на e-mail: оffice@finsys-soft.com до 20.11.2017 г. приложената РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА. В нея те могат да посочат както интересите си към отделните еврогрантове, така и дали желаят да получат БЕЗПЛАТНИ ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ КОНСУЛТАЦИИ по тях в определен час на 22.11.2017 г. от 14 ч. до 18 ч. и на 23.11.2017 г. от 9,30 ч. до 18 ч. в офиса на ФИНСИС в гр. БУРГАС, ул.Трайко Китанчев № 39, партер.

ФИНСИС има натрупан значителен положителен опит при разработване и управление на множество проекти по привличане на безвъзмездно финансиране от европейски и други донорски програми за свои клиенти, който може да бъде полезен за участниците в семинара. Резюмета на обсъжданите в семинарите теми са публикувани на нашия сайт www.finsys.bg.