Семинар „Как да подготвим успешни проекти по aктуалните еврогрантове“

Приключило

16 август 2018

София

Семинар „Как да подготвим успешни проекти по aктуалните еврогрантове“

Дата:

16 август 2018, четвъртък

Час:

09:30 - 18:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

ФИНСИС-АКАДЕМИЯ, ет. 1, София, ул.Хан Аспарух 24

Връзки:

Семинар

За контакти:

Никола Христович, 0884849450, E-Mail

Организатори:

ФИНСИС

За събитието

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, НА ПУБЛИЧНИЯ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОРИ,

Консултантската и обучителна фирма ФИНСИС има удоволствието да Ви покани за участие в БЕЗПЛАТЕН еднодневен семинар на тема:

“КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО АКТУАЛНИТЕ ЕВРОГРАНТОВЕ, вкл. по:

– ОПИК: „Насърчаване на предприемачеството“ и „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“;

– Норвежкия финансов механизъм: „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“, Приоритетната област „Иновации за зелена индустрия”;

– ПРСР: Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – Дейности: производство, услуги и занаяти;

– ОПРР: Процедура „Развитие на туристическите атракции“;

– ОПДУ: Процeдура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Презентатор на семинара ще бъде Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ, съуправител на ФИНСИС, сертифициран управленски консултант, автор на редица Наръчници за управление на проекти, както и съорганизатор и лектор на множество семинари в София и страната. ФИНСИС има натрупан значителен опит при разработване и управление на множество проекти по привличане на безвъзмездно финансиране от европейски и други донорски програми за свои клиенти, който може да бъде полезен за участниците в семинара. Резюмета на обсъжданите в семинарите теми са публикувани на www.finsys.bg.

Семинарът е безплатен, но за по-ефективното му протичане предлагаме желаещите да участват в него да попълнят приложената РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА и да я изпратят на e-mail: office@finsys-soft.com до 15 август 2018 г. Поради разнообразието на обсъжданите теми може да се заяви и участие само на презентацията и обсъждането на тези теми, към които съответния участник в семинара има интерес. Паралелно с презентациите в съседна зала ще се провеждат и индивидуални консултации от екипа на ФИНСИС по темите от семинара.