Семинар „Interactive Design: основи и приложение“

Приключило

15 декември 2016

София

Семинар „Interactive Design: основи и приложение“

Дата:

15 декември 2016, четвъртък

Час:

19:00 - 22:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Software University

За събитието

В този семинар ще се запознаете с основите на интерактивния дизайн като теория и практика, както и итеративния процес по създаването му. Специално внимание ще бъде отделено на елементите (концепция, визия и код) и тяхното паралелно изграждане в един общ продукт.

Семинарът е разделен на 2 части:

1. Основи на интерактивния дизайн: базови понятия и елементи, илюстрирани със съвременни примери (игри, уебсайтове, интерактивни наративи и др.), както и взаимовръзките между интерактивен дизайн и анимация, storytelling, графичен, уеб и гейм дизайн. Кратко представяне на някои от основните инструменти за изграждането на interactive web experiences (Processing, p5.js, three.js, и др.);

2. Приложение: интерактивният дизайн изисква взаимовръзка между визията и програмирането още на концептуално ниво, както и итеративен процес на изграждане на двете паралелно. За да го илюстрираме и да предоставим основа за дискусия, ще ви представим поетапно процеса си по изграждането на два наши интерактивни проекта от концепция до завършен продукт.