Семинар Инсайт 1

Дата:

24 - 27 февр. 2017, петък - понеделник

Час:

09:00 - 22:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Best Western Hotel Expo, София, бул. Цариградско шосе 149

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Insight Seminars България

За събитието

Insight (англ.) – осъзнаване, прозрение, интуиция

ИНСАЙТ е семинар за всеки, който се интересува от себе си. Място, където се получават поредица от осъзнавания и прозрения за това как управляваме и участваме в живота си, за моделите, според които живеем. Тридневно пространство, в което изцяло можем да си позволим да се обърнем към себе си да изследваме как се ограничаваме и създаваме изкуствени граници за възможностите, които съществуват.

Как работи ИНСАЙТ?

ИНСАЙТ е учене чрез преживяване. Адресирано е към цялостната човешка същност – физическа, емоционална, мисловна, духовна. Използват се разнообразни обучителни методи: кратки презентации, визуализации, дискусии, игри, НЛП.

Какво дава семинара?

 •  Реална самооценка;
 • Яснота за собствените възприятия, амбиции и проекции;
 •  Повече лична отговорност за всичко, което ви се случва;
 •  Отключване на личния потенциал;
 • Повече самочувствие и енергия;
 •  Повече ентусиазъм и автомотивация;
 •  Ефективна комуникация и себеизразяване;
 •  Повече смелост да казвате истината и да я чувате;
 •  Подобрена способност да управлявате емоциите си (гняв, страх, съмнение) и ситуациите, в които попадате;
 •  Подобрени умения за решаване на проблеми и вземане на решения;
 •  Ясно чувство за цел и посока;
 •  Справяне с промените, стреса;
 •  Повече осъзнатост за произхода на гнева и управляването му.

Открийте чрез ИНСАЙТ ключовете и механизмите за
по-удовлетворяваща реализация.

Открийте чрез ИНСАЙТ ключовете и механизмите за
по-удовлетворяваща реализация.

Такси участие:

 • 350 лв при плащане до 27 Януари 2017 г.
 • 390 лв при плащане след 27 Януари 2017г.

Публикувано на 30 декември