Семинар „Индустриалното почистване на части и детайли“

Приключило

27 септември 2018

Пловдив

Семинар „Индустриалното почистване на части и детайли“

Дата:

27 септември 2018, четвъртък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Limacon Event Center, Пловдив

За контакти:

E-Mail

За събитието

Еднодневен практически семинар за производствени компании

На 27.09. Тех Индустри България организира целодневен практически семинар в гр. Пловдив

За кого е подходящо това обучение:

• Ръководители на производства
• Ръководители на проекти
• Мениджъри по качеството
• Управители на производствени компании

Какво се случва, ако след прецизната механична обработка детайлите не се почистват достатъчно ефективно? Остатъци от масла и смазочно-охлаждащи течности, стружки и прах, както и появата на корозия възпрепятстват следващите операции. Именно тези замърсявания, а не самото качество на механичната обработка, са причина над 60 % от производителите да получават сериозни рекламации от своите крайни клиенти. Знаете ли, че 40% от нашите клиенти признават, че са изгубвали поръчки, защото по време на одит е установена липса на адекватно и безопасно решение за измиване на детайлите след обработката?

Освен това голяма част от българските производители са инвестирали средства в неподходящи инсталации за измиване на детайли. Някои производители пък изобщо нямат процес за почистване. Други използват неподходящ препарат в неподходяща концентрация и при неправилна температура. Много от процесите по нареждане, измиване и подсушаване на детайлите се извършват ръчно, при което работниците са в пряк контакт с агресивни почистващи препарати.

Направихме този семинар, за да обединим добрите практики и ефикасните методи за почистване на части и детайли. Ще покажем какво работи и какво не при почистването на прецизни компоненти, хидравлични блокове, цилиндри, автомобилни части, лагери, тръби, оптични детайли, заключващи системи, отлети детайли, щанцовани детайли, пружини, чувствителни материали и много още!

По време на семинара ще разберете:

 Какво е техническа чистота и защо тя е толкова важен показател за качество?
 Каква инсталация за почистване е реално необходима във Вашето производство – еднокамерна, многокамерна, поточна, с потапяне, с ултразвук?
 Кога се използва ултразвук в почистването и кога не?
 Какъв да бъде почистващият препарат – на водна основа, на въглеводородна основа или модифициран алкохол? А възможно ли е да се почистват прецизни детайли без употреба на препарати в производството?
 Какво се случва с отпадъците от почистващата химия?

След семинара:

 Ще можете да прецените кой метод на почистване е подходящ за Вашето производство дори и когато нямате достатъчен бюджет да инвестирате в миеща инсталация
 Ще откриете същинските причини, поради които имате проблеми в качеството и не получавате резултатите, които крайните клиенти изикват от Вас
 Ще видите как изглежда и колко би струвал един ефективен, икономичен и устойчив почистващ процес
 Ще откриете начини да повишите капацитета на съществуващите миещи инсталации, спестявайки разходи и енергия

Още теми, които ще покрием:

 Видове машини и инсталации за почистване
 Начини на зареждане на детайлите – предимства и недостатъци
 Видове препарати – на водна основа, на въглеводородна основа, модифицирани алкохоли
 Методи на почистване – потапяне, впръскване, ултразвук, въздух, плазма, вакуум
 Филтация, наблюдение на разтвора и поддръжка на машината
 Безопасност на работното място и екологични аспекти на почистването
 Качествен контрол и измерване за техническа чистота спрямо VDA 19.1