Семинар „Фирмени разходи и себестойност“

Приключило

19 ноември 2020

Online

Семинар „Фирмени разходи и себестойност“

Дата:

19 ноември 2020, четвъртък

Час:

10:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Тодор Стоянов, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

19 ноември 2020 г., 10.00 – 18.00 часа
Онлайн семинар
Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ

Основни аспекти на програмата

Техники за вземане на решения, които (техники) помагат на мениждърите да подобрят финансовото си представяне.
Стандартни техники за правене на себестойност и ценообразуване.
Себестойност на база дейностти (Аctivity-based costing).
Техники, които помагат да се оценява представянето на отделите в една фирма (доставки, производство, търговски).
Практически въпроси, които оказват влияние върху управление на представянето на фирмите.
 

Преглед на програмата

Целта на този семинар е да осигури на обучаваните практически познания при планирането на разходите и вземането на управленски решения, измерването на ефекта от тези решения и управление на представянето на мениджмънта. Обучаваните ще научат и техники, използвани от фирмите за ценообразуване, както и за решения, свързани с покупка (outsource) или прозводство на даден материал/продукт.

План на семинара:

9.45 – 10.00 ч. Вход в онлайн платформата

10.00 – 12.00 ч.

1. Начини за образуване на себестойност и управленското представяне.

Измерване на разходите.
Видове разходи.
Разпределение на косвените разходи.
Примери.
12.00 – 13.00 ч. Почивка

13.00 – 15.00 ч.

2. Себестойност, базирана на дейностите (АВС).

Съвременен метод на разпределение на косвените разходи в себестойността на продуктите – себестойност, базирана на дейностите (АВС).
Примери.
15.00 – 15.30 ч. Почивка

 

15.30 – 17.00 ч.

3. Пределна себестойност. Анализ CVP.

Себестойност, базирана на пределните разходи. Мениджърите прогнозират печалбите при различни нива на разходите и количествените продажби. Критичната точка като елемент на този анализ.
Примери.
17.00 – 18.00 ч.

4. Техники за вземане на решения.

Кои са разходите, които трябва да вземем предвид при осъществяване на решенията.
Поведение на разходите.
Някои правила при идентифицирането на разходите.
Примери.

Цена 250 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.