Семинар „Документиране на трансферните цени след промените в ДОПК, приложими от 2020 г.“

Приключило

27 октомври 2020

София

Семинар „Документиране на трансферните цени след промените в ДОПК, приложими от 2020 г.“

Дата:

27 октомври 2020, вторник

Час:

09:30 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Тодор Стоянов, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

27 октомври 2020 г., 9.30 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Георги Денборов, данъчен адвокат

Програма на семинара:

Какво е трансферно ценообразуване?
Документиране на трансферните цени – общи правила и специфични изисквания съгласно промените в ДОПК.
Изготвяне на документално досие по трансферно ценообразуване съгласно последните промени в ДОПК – съдържание и методология.
Международни аспекти и тенденции:Haсоки на ОИСР от юли 2010 г.
Новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.
Принцип на независимите пазарни отношения – arm’s length principle.
Методи за определяне на трансферни цени:Трациционни методи:Метод на сравнимите неконтролирани цени.
Метод на пазарните цени.
Метод на увеличената стойност.
Нетрадиционни/транзакционни методи:Метод на разпределената печалба.
Метод на транзакционната нетна печалба (МТНП).
Как информацията от автоматичния обмен на отчети по държави може да се ползва от органите по приходите при анализ на трансферните ви цени?
Обзор на съдебната практика, която е относима към сделки между свързани лица.
Заключителни бележки.

Обучението ще се проведе при спазване на всички необходими санитарно-епидемични изисквания.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”