Семинар „Длъжностни лица по защита на личните данни – изисквания и отговорности“

Приключило

30 март 2018

Пловдив

Семинар „Длъжностни лица по защита на личните данни – изисквания и отговорности“

Дата:

30 март 2018, петък

Час:

10.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк хотел Пловдив, зала “Пълдин”, ет. 2, Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

I.Правна част – лектор адв. Гинка Христова, председател на Международен правен център – ILAC, специалист по дигитално право и член на  International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Запознаване с новите нормативни изисквания в областта на защита на личните данни.
Характеристика на длъжностното лице по защита на данните съгласно  чл. 38 от Регламента.
Задачи на длъжностното лице по защита на данните съгласно чл. 39 от Регламента:
Преглед на правните основания за обработване на личните данни, включително въз основа на съгласие на лицата
Документиране и отчетност
Информираност на субектите на данните и прозрачност на обработването
Практическо упражняване на права от субектите на данните

ІІ. Техническа част – лектор – специалист от екипа на Service Centrix , оторизиран партньор на International Association of Privacy Professionals (IAPP) за провеждане всички нива на изпитите.

Управление на риска по отношение на защитата на личните данни.
Приемане на план за действие за въвеждане на определени технически и организационни мерки.
Уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни:
Създаване на кризисен център
Технологични решения:
Data Encryption;
Data Anonymization;
Tokenization
Intrusion Prevention System – IPS (Система за предотвратяване на проникване)
Intrusion Detection System-IDS (Система за откриване на проникване)
Участниците в обучението получават сертификат за участие.

 

Цена  120 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали и кафе пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.