Семинар „Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута“

Приключило

19 октомври 2018

София

Семинар „Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута“

Дата:

19 октомври 2018, петък

Час:

09.30 - 17.00

Достъп:

Такса участие

Място:

София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171; 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

19 октомври 2018 г., 9.30 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Лектори: Георги Денборов, данъчен адвокат, д-р Борислав Боянов, асистент в УНСС

 

Програма на семинара:

І. Уводни бележки

Докъде се простира широко прокламираната анонимност на криптовалутите и какви рискове носи тя.

Лектор: Георги Денборов

ІІ. Счетоводно третиране на трансакции с криптовалута.

Счетоводни аспекти на добиването на криптовалути.
Счетоводни аспекти на търговията с криптовалути.
Представяне на криптовалутите във финансовите отчети.
Лектор: Борислав Боянов

ІІІ. Предизвикателства пред данъчното третиране на криптовалути за целите на преките данъци в България.

Данъчно третиране на трансакции с криптовалути, осъществени от юридически лица за тяхна сметка.
Данъчно третиране на трансакции с крипотвалути, осъществени от физически лица за тяхна сметка.
Данъчно третиране на трансакции с криптовалути, осъщесвени от посредници и комисионери.
Лектори: Георги Денборов и Борислав Боянов

 ІV. ДДС задължения, възникващи в резултат на трансакции с криптовалути.

ДДС третирането на криптовалутите с оглед практиката на НАП, СЕС (Съд на Европейския съюз).
ДДС задължения, възникващи при продажба.
ДДС задължения, възникващи при mining.
ДДС третиране на посредници и комисионери при търговията с криптовалути.
Лектор: Георги Денборов

V. Резюме на данъчното третиране на крипотвалути в юрисдикции, които са приети като приятелски настроени към търговията с криптовалути.

Има ли смисъл да структурираме бизнеса си с криптовалути през подобна юрисдикция?
Как да оценим собствения си бизнес модел, за да изберем коя юрисдикция би била най-подходяща?
Какви регулаторни задължения биха възникнали в България при прилагане на международна структура към трансакции с криптовалута?
Какви техники на планиране вече са били прилагани в други юрисдикции и доколко може да се разчита, че те ще бъдат приложими и в бъдеще?
Лектор: Георги Денборов

VІ. Заключителна част

Какво трябва да знаем за автоматичния обмен на финансова информация – Common Reporting Standard (CRS), търгувайки с криптовалути?
Ако приемем, че данъчното третиране на трансакциите с криптовалути вече не крие тайни, какви други регулаторни проблеми може да очакваме?
Как да улесним счетоводителя си при спазване на данъчното законодателство?
Лектор: Георги Денборов

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползва 10 % отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.