Семинар „Данъчно и осигурително законодателство – промени 2018“ в Разград

Приключило

10 - 12 ян. 2018

Разград

Семинар „Данъчно и осигурително законодателство – промени 2018“ в Разград

Дата:

10 - 12 ян. 2018, сряда - петък

Час:

09:31 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Централ, Разград, бул. Бели Лом 40

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Семинар в Разград: „Данъчно и осигурително законодателство – промени 2018“ 10-11-12.01.2018

10.01.2018 г.
Промени в осигурителното законодателство – 2018
ЗДДФЛ – промени 2018.

Начало: 9:30ч. 8 уч.ч.
Лектор: Зорница Димитрова –адвокат, експерт по данъчно и осигурително право
Място на провеждане:
Хотел Централ, Разград


11. 01. 2018г.
ЗДДС – Промени – 2018
Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС
Начало: 9:30ч. 8 уч.ч.
Лектор: адвокат Росен Русков


12.01.2018г.
Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.
Годишно данъчно приключване на 2017 г.

Начало: 9:30ч. 8 уч.ч.
Лектор: Димитър Войнов


ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Е–mail: magisterd@abv.bg
Тел. 08888 07 911
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Г –жа Валя Александрова – представител на Магистер Диксит ЕООД за гр.Разград
Тел.0888 916 634
e-mail: v.aleksandrova1@abv.bg