Семинар „Актуални въпроси от трудовото законодателство“

Приключило

20 ноември 2019

София

Семинар „Актуални въпроси от трудовото законодателство“

Дата:

20 ноември 2019, сряда

Час:

10:00 - 15:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

20 ноември 2019 г., 10.00 – 15.45 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а
Лектор : Теодора ДИЧЕВА – специалист по трудово право

Програма на семинара:

1.Особености при сключване на срочни трудови договори, договори за част от законоустановеното работно време, договори за работа през определени дни от месеца, договори за допълнителен труд. Работа по вътрешно заместване – чл. 259 от КТ.
2.Кога е възможно и кога не сключването на верижни срочни трудови договори. Срок на изпитване – възможности и пречки за договарянето му. Трудови договори, създаващи възможност за работа извън офиса – home office и надомна работа.
3.Прилагане на специална закрила при уволнение за трудоустроени работници и служители и такива, назначени в изпълнение на квотите по Закона за хората с увреждания. Закрила на труда на непълнолетни работници и служители. Закрила на бременни работнички и на майки на малки деца.
4.Платен годишен отпуск (разрешаване, ползване, погасяване).
5.Обезщетения в Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение и срокове за изплащането им.
6.Административните услуги, предоставяни от Инспекцията по труда, които е полезно да познават работодателите и длъжностните лица в предприятието. Възможности за търсене на съдействие от контролните органи на ИА ГИТ от страна на работодателите – при издаване на удостоверения по чл. 58 от ЗОП, при пропускане на 3-дневния срок за регистрация на трудов договор.

Цена 150 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF