Семинар „Актуални проблеми в осигуряването и данъчното облагане на физическите лица през 2020 г.“

Приключило

18 март 2020

София

Семинар „Актуални проблеми в осигуряването и данъчното облагане на физическите лица през 2020 г.“

Дата:

18 март 2020, сряда

Час:

10:00 - 15:30

Достъп:

Такса участие

Място:

зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

18 март 2020 г., 10.00 – 15.30 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Зорница Димитрова, експерт по социално осигуряване

Програма:

1. Новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Актуални проблеми при подаване и коригиране на декларации обр. № 1 и № 6.
Коригиране на декларации обр. 1 и обр. № 6 при изплащане на възнаграждения по граждански договори (промени, в сила от 2019 г.).
Коригиране на декларации обр. № 1 и обр. № 6 при деклариране на задълженията за данък.
Подаване на декларации обр. 1 и обр. 6 съгласно новата наредба.
2. Осигуряване на самоосигуряващи се лица – съдружници и управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика.

Период на осигуряването – вписване и заличаване от търговския регистър.
Договор за управление или трудов договор. Съдебна практика.
Осигуряване на съдружник/управител – български гражданин в дружество от ЕС. Осигуряване на чуждестранен гражданин, съдружник/управител на местно дружество.
Подаване на годишна данъчна декларация.
3. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Отпускане на пенсии от Универсален пенсионен фонд. Предстоящи промени.

4. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност от НОИ и от работодателя. Актуална съдебна практика.

Цена 150 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.
В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF