Семинар “Актуални проблеми на търговското право”

Приключило

24 октомври 2019

София

Семинар “Актуални проблеми на търговското право”

Дата:

24 октомври 2019, четвъртък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

По време на семинара ще бъдат разгледани практическите проблеми при сключването, изпълнението и прекратяването на договор за потребителски кредит по ЗКНИП И ЗПК.

В тази връзка подробно ще бъде разяснена правната същност на потребителския кредит, сключването, формата и правното действие. Акцент ще бъде поставен и върху сключването на договори за потребителски кредит при предварително установени от кредитора Общи условия по ЗКНИП и ЗПК.

Особено внимание ще бъде обърнато и на защитата на кредитополучателя по договора за потребителски кредит по ЗКНИП и ЗПК – възражение за неравноправна клауза.

Разгледани ще бъдат още практическите проблеми на потребителския кредит, като ще бъде направен преглед на актуалната задължителна практика на ВКС и на СЕС по преюдициални запитвания по договори за потребителски кредити.

Уговорката за предсрочна изискуемост на кредита и предмета на договора за потребителски ипотечен кредит също ще бъдат поставени на разглеждане. Акцент ще бъде поставен и върху упражняването на потестативно право за превръщане на разсрочения кредит в предсрочно изискуем. Разгледана ще бъде и клаузата за автоматична предсрочна изискуемост, като внимание ще бъде обърнато на практическите проблеми.

Във втората тематична част на семинара ще бъде поставена на разглеждане търговската  несъстоятелност през призмата на Тълкувателно решение № 1/2017 ОТ 03.12.2018 г. на ОСТК на ВКС, като подробно разгледана ще бъде практиката на ВКС и на съдилищата.

Лектори на семинара ще бъдат:

– КОСТАДИНКА НЕДКОВА – Съдия във Върховния касационен съд

– КРАСИМИР МАШЕВ – съдия в Апелативен съд – София

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!