Семинар „Актуална практика по трудовото законодателство за 2019 г.“

Приключило

17 януари 2019

София

Семинар „Актуална практика по трудовото законодателство за 2019 г.“

Дата:

17 януари 2019, четвъртък

Час:

08:30 - 12:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ул. Гладстон №8, София

За контакти:

РААБЕ България, 0879 54 54 26, E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

Актуална практика по
трудовото законодателство за 2019 г.

Лектори: Теодора Дичева – директор на правната дирекция в Инспекцията по труда

17 януари 2018 г., гр. София, ул. Гладстон №8

08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч. Промяна в Наредбата за работното време, почивките и отпуските: новата уредба на сумираното изчисляване на работното време .

Извънреден труд – ред за полагане, ограничения , отчитане на извънреден труд. Заплащане на извънреден труд за работни дни и на официални празници при подневно и сумирано изчисляване на работното време.

Актуални въпроси във връзка с ползването, отлагане и погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск: права и задължения на работодателите и работниците при ползване и отлагане на ПГО.

10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч. Новите възможности пред работодателите и работниците, които предоставя Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Специална закрила по време на съществуването на трудовото правоотношение и при уволнение на работник или служител.

– Категории работници и служители ползващи специална закрила.

– Основания за закрила;

– От кой момент се прилага специалната закрила. Кога е и кога не е приложима специалната закрила при уволнение.

12:30ч. Оценка на семинара и раздаване на сертификати

Такса за участие в обучението: 120,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение.

Специално предложение!

20% отстъпка за абонати на наши издания 96.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация – 114,00 лв с ДДС!

За лектора: Теодора Дичева е юрист, експерт с дългогодишен опит в трудово право. Директор на правната дирекция в Инспекцията по труда

Отдел клиенти:
Тел.: 02 974 17 79
Тел.: 0879 54 54 26
Е-мейл: service@raabebg.com
Е-мейл: klienti@raabebg.com