Семинар „A walkthrough of your tailor-made Functional Test Automation“

Приключило

23 януари 2017

София

Семинар „A walkthrough of your tailor-made Functional Test Automation“

Дата:

23 януари 2017, понеделник

Час:

19:00 - 20:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

betahaus, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

DEV.bg

За събитието

Това събитие е част от потребителската група Software Quality Assurance.

С долуизброените теми Камен Янков споделя опита на екипа си в областта на “Functional Тest Automation” – предизвикателствата по пътя; как бе изграден Automation процеса и с какви технологии.

Теми:

 • Автоматизацията и защо ни е необходима?
 • Какво да автоматизираме?
 • Собствен framework за автоматизация или комерсиален/ свободен?
 • Как да дефинираме собствен framework?
 • Структура / стандартизация / правила и поддръжка
 • Как да извлечем максимума от автоматизацията
 • FAQ
 • Teхнологии
 • Предизвикателства
 • Как създадохме automation екипа си?
 • ROI
 • MiSC