Семинар „Сделките с недвижими имоти  от гледна точка на ЗДДС“ с лектор адв. Росен Русков

Дата:

22 април 2021, четвъртък

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Онлайн семинар на 22.04.2021 г. на тема

 

           Сделките с недвижими имоти  от гледна точка на ЗДДС

                              Лектор: адв. Росен Русков  

Начало 9.30 – 13.00 ч.

 

Основната цел на обучението е да даде знания по юридическата страна на недвижимите имоти (вещно право) и сделките с тях и да разгледа практическото прилагане на ЗДДС към тези сделки.
Практиката показва, че поради непознаване на основни понятия от недвижимите имоти при прилагане на ЗДДС се допускат сериозни и необратими финансови грешки. Семинарът дава основни юридически знания за недвижимите имоти, техните видове, начин на прехвърляне на собствеността, видове нотариални актове и др. На тази база се представят основните търговско правни хипотези на сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Обучението е подходящо за счетоводители, управители, мениджъри, брокери, физически лица и всички, които се занимават или ще извършват сделки с недвижими имоти.
Теми:

Недвижими имоти – правни и ДДС термини;

Видове имоти – УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект – апартамент, магазин, офис, гараж;

Придобиване на собственост, видове нотариални актове, Предварителен договор;

Вещни права – Право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитути, право на ползване; Съсобственост;

Сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС;

ДДС и УПИ;

ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради;

– корекция на данъчен кредит при продажба на „не нова” сграда или части от нея, за която е приспаднат данъчен кредит;

ДДС и прилежащ терен;

ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;

Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;

Данъчно събитие;

Данъчна основа;

Апорт, преобразувания на търговски дружества и ДДС;

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:

ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;

„Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;

– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;

Други важни моменти:

Публична продан на недвижими имоти – чл. 131 ЗДДС;

Ипотеки – за свой и за чужд дълг;

Наследяване – по закон, по завещание, по завет, приемане на наследство по опис;

ЗУТ:- коефициент на интензивност, плътност на застрояване;- свързано строителство;

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт:  тел. 08888 07 911       е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

 

Онлайн

 ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА при записване и плащане на таксата до 06.04.2021г.:  70 лв./ 84 лв. с ДДС за участник

РЕДОВНИ ЦЕНИ:
100 лв. без ДДС / 120 лв. с ДДС / за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори участник от една фирма:
90 лв. без ДДС /108 лв. с ДДС/

Онлайн обучението включва:

лекции 9.30 – 13.00 ч., почивка, материал от лектора в електронен вид

Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. В тази връзка е по – добре да имате безплатна регистрация в платформата, но не е задължително. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

 

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.
Срок за записване и плащане 20.04.2021 г.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia