Семинар „Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Правни и ДДС термини. Частни сделки и други важни моменти“

Приключило

29 октомври 2019

Пловдив

Семинар „Сделките с недвижими имоти  от гледна точка на ЗДДС. Правни и ДДС термини.  Частни сделки и други важни моменти“

Дата:

29 октомври 2019, вторник

Час:

13:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Пълдин Кооп, Пловдив, бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ 130

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Магистер Диксит ЕООД и Доместикс ЕООД Ви канят на специализирано обучение в Пловдив

на 29.10.2019 г.  на тема:
Сделките с недвижими имоти  от гледна точка на ЗДДС.

Правни и ДДС термини.

Частни сделки и други важни моменти

 

лектор: адв. Росен Русков – експерт по ЗДДС
Начало 13,00 – 17,00 ч. Пловдив, хотел Пълдин Кооп

Основната цел на обучението е да даде знания по юридическата страна на недвижимите имоти (вещно право) и сделките с тях и да разгледа практическото прилагане на ЗДДС към тези сделки.
Практиката показва, че поради непознаване на основни понятия от недвижимите имоти при прилагане на ЗДДС се допускат сериозни и необратими финансови грешки.Семинарът дава основни юридически знания за недвижимите имоти, техните видове, начин на прехвърляне на собствеността, видове нотариални актове и др. На тази база се представят основните търговско правни хипотези на сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Обучението е подходящо за счетоводители, управители, мениджъри, брокери, физически лица и всички, които се занимават или ще извършват сделки с недвижими имоти.

Основни теми:

Недвижими имоти – правни и ДДС термини;

1. Видове имоти – УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект – апартамент, магазин, офис, гараж;

2. Придобиване на собственост, видове нотариални актове, Предварителен договор;

3. Вещни права – Право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитути, право на ползване;

4. Съсобственост;

Сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС;

1. ДДС и УПИ;

2. ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради;

– корекция на данъчен кредит при продажба на „не нова” сграда или части от нея, за която е приспаднат данъчен кредит;

3. ДДС и прилежащ терен;

4. ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;

5. Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;

6. Данъчно събитие;

7. Данъчна основа;

8. Апорт, преобразувания на търговски дружества и ДДС;

Други важни моменти:

1. Публична продан на недвижими имоти – чл. 131 ЗДДС;

2. Частни сделки – продажба, замяна, дарение, договор за издръжка и гледане;

3. Ипотеки – за свой и за чужд дълг;

4. Наследяване – по закон, по завещание, по завет, приемане на наследство по опис;

5. ЗУТ:- коефициент на интензивност, плътност на застрояване;- свързано строителство;

Обучението включва: Лекции 13,00 – 17,00 ч., кафе пауза, материал, сертификат за участие

Може да се регистрирате за участие директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
Може да изпратите предварително въпрос на magisterd@abv.bg

За контакт: тел. 08888 07 911
Е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 23.10. 2019 г.

ЦЕНИ
–––––––-
За един участник – 110 лв. без ДДС (132 лв. с ДДС )
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма –

100 лв. без ДДС (120 лв. с вкл. ДДС)

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56