Обучение „Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Правни и ДДС термини. Частни сделки и други важни моменти“

16 октомври 2020

Габрово

Обучение „Сделките с недвижими имоти  от гледна точка на ЗДДС. Правни и ДДС термини. Частни сделки и други важни моменти“

Дата:

16 октомври 2020, петък

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Габрово, Габрово

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на обучение в гр. Габрово:

16.10.2020 г.

Сделките с недвижими имоти  от гледна точка на ЗДДС

Правни и ДДС термини . Частни сделки и други важни моменти

Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ

Начало 9,30 ч.

Гр. Габрово ( мястото ще съобщим допълнително)

Теми:

Недвижими имоти – правни и ДДС термини;

Видове имоти – УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект – апартамент, магазин, офис, гараж;

Придобиване на собственост, видове нотариални актове, Предварителен договор;

Вещни права – Право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитути, право на ползване;

Съсобственост;

Сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС;

ДДС и УПИ;

ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради;

– корекция на данъчен кредит при продажба на „не нова” сграда или части от нея, за която е приспаднат данъчен кредит;

ДДС и прилежащ терен;

ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;

Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;

Данъчно събитие;

Данъчна основа;

Апорт, преобразувания на търговски дружества и ДДС;

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:

ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;

„Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;

– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;

Други важни моменти:

Публична продан на недвижими имоти – чл. 131 ЗДДС;

Частни сделки – продажба, замяна, дарение, договор за издръжка и гледане;

Ипотеки – за свой и за чужд дълг;

Наследяване – по закон, по завещание, по завет, приемане на наследство по опис;

ЗУТ:- коефициент на интензивност, плътност на застрояване;- свързано строителство;

 

Обучението включва: лекции 9,30 – 13,30 ч., кафе пауза, печатен материал от лектора

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за извършване на плащането.
За контакт:

тел. 08888 07 911   е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net     Денислава Рускова

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

 

Преференциална цена 70 лв. без ДДС /84 лв. с ДДС/ за участник при записване и плащане до 30.09.2020 г.!

За групи от двама и повече участника от една организация, преференциалната цена до 30.09.2020 г. е 60 лв. без дДДС /72 лв. с ДДС/ за участник!

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален с 50% и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

 

РЕДОВНИ ЦЕНИ:

100 лв. без ДДС /120 лв. с ДДС/ за един участник

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:

90 лв. без ДДС /108 лв. с ДДС/

Краен срок за записване и плащане на таксата при наличие на места: 10.10.2020 г.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia