Обучение „Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Правни и ДДС термини. Частни сделки и други важни моменти“

Приключило

30 юни 2020

София

Обучение „Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Правни и ДДС термини. Частни сделки и други важни моменти“

Дата:

30 юни 2020, вторник

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Магистер Диксит ЕООД и Доместикс ЕООД Ви канят на специализирано обучение

на 30.06.2020 г.  на тема:

Сделките с недвижими имоти  от гледна точка на ЗДДС.

Правни и ДДС термини.

Частни сделки и други важни моменти

 

лектор: адв. Росен Русков – експерт по ЗДДС
Начало 09,30 ч., София, хотел Хемус

Основната цел на обучението е да даде знания по юридическата страна на недвижимите имоти (вещно право) и сделките с тях и да разгледа практическото прилагане на ЗДДС към тези сделки.
Практиката показва, че поради непознаване на основни понятия от недвижимите имоти при прилагане на ЗДДС се допускат сериозни и необратими финансови грешки. Семинарът дава основни юридически знания за недвижимите имоти, техните видове, начин на прехвърляне на собствеността, видове нотариални актове и др. На тази база се представят основните търговско правни хипотези на сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Обучението е подходящо за счетоводители, управители, мениджъри, брокери, физически лица и всички, които се занимават или ще извършват сделки с недвижими имоти.

Теми:

Недвижими имоти – правни и ДДС термини;

Видове имоти – УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект – апартамент, магазин, офис, гараж;

Придобиване на собственост, видове нотариални актове, Предварителен договор;

Вещни права – Право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитути, право на ползване;

Съсобственост;

Сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС;

ДДС и УПИ;

ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради;

– корекция на данъчен кредит при продажба на „не нова” сграда или части от нея, за която е приспаднат данъчен кредит;

ДДС и прилежащ терен;

ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;

Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;

Данъчно събитие;

Данъчна основа;

Апорт, преобразувания на търговски дружества и ДДС;

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:

ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;

„Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;

– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;

Други важни моменти:

Публична продан на недвижими имоти – чл. 131 ЗДДС;

Частни сделки – продажба, замяна, дарение, договор за издръжка и гледане;

Ипотеки – за свой и за чужд дълг;

Наследяване – по закон, по завещание, по завет, приемане на наследство по опис;

ЗУТ:- коефициент на интензивност, плътност на застрояване;- свързано строителство;

 

Обучението включва: Лекции 09,30 – 13,30 ч., кафе пауза, материал, сертификат за участие

Може да се регистрирате за участие директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение.
Може да изпратите предварително въпрос на magisterd@abv.bg

За контакт: тел. 08888 07 911
Е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

–––––––-

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА ПРИ ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ДО 15.06.2020 г.:

90 лв. без ДДС (108 лв. с ДДС) за всеки участник!

Редовни цени след 15.06.2020 г.:

За един участник – 130 лв. без ДДС (156 лв. с ДДС )
За участвали в предишни семинари на Магистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД и Алиана ЕООД и за втори и следващ участник от една фирма –

120 лв. без ДДС (144 лв. с вкл. ДДС)

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 25.06. 2020г.

Поради създалата се екстремна ситуация в страната е възможно да се наложат промени в организацията на събитието, за които ще бъдете уведомени своевременно.