Обучение „Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС. Практически въпроси за избягване на финансови грешки с адв. Росен Русков“

Приключило

20 март 2024

Online

Обучение „Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС. Практически въпроси за избягване на финансови грешки с адв. Росен Русков“

Дата:

20 март 2024, сряда

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД

За събитието

Онлайн обучение на 20.03.2024 г.

Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС. Практически въпроси за избягване на финансови грешки
Лектор: адв. Росен Русков

Начало 9.30 – 13.00 ч. онлайн през zoom.us

Основната цел на обучението е да даде знания по юридическата страна на недвижимите имоти (вещно право) и сделките с тях и да разгледа практическото прилагане на ЗДДС към тези сделки. Броят на сделките с имоти бележи висок ръст през последните години. Продажби се извършват както от юридически, така и от физически лица. Тези сделки имат своите специфики, но не винаги се замисляме какво следва и ще дължим ли данъци.
Практиката показва, че поради непознаване на основни понятия от недвижимите имоти при прилагане на ЗДДС се допускат сериозни и необратими финансови грешки. Семинарът дава основни юридически знания за недвижимите имоти, техните видове, начин на прехвърляне на собствеността, видове нотариални актове и др. На тази база се представят основните търговско правни хипотези на сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Обучението е подходящо за счетоводители, управители, мениджъри, брокери, физически лица и всички, които се занимават или ще извършват сделки с недвижими имоти.

Теми:

Недвижими имоти – правни и ДДС термини;
Видове имоти – УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект – апартамент, магазин, офис, гараж;
Придобиване на собственост, видове нотариални актове, Предварителен договор;
Вещни права – Право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитути, право на ползване; Съсобственост;

Сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС;
ДДС и УПИ;
ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради;
– корекция на данъчен кредит при продажба на „не нова” сграда или части от нея, за която е приспаднат данъчен кредит;
ДДС и прилежащ терен;
ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;
Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;
Данъчно събитие;
Данъчна основа;
Апорт, преобразувания на търговски дружества и ДДС;
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:
ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;
„Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
Публична продан на недвижими имоти – чл. 131 ЗДДС;
Дискусия и отговори на въпроси (може да задавате въпроси писмено на нашата електронна поща, а също и по време на обучението ще имате възможност за задаване на въпроси)

Може да се регистрирате директно от нашия сайт – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net Денислава Рускова
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Цени:
150 лв. без ДДС /180 лв. с ДДС/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари: 140л в. без ДДС /168 лв. с ДДС/ за участник

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 90 лв. без ДДС / 108 лв. с ДДС за един участник
Върху тази цена отстъпки не се прилагат.

Обучението включва:
лекции 9,30-13.00 ч., почивка, подробен материал в електронен вид изпратен на Вашия имейл.
Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една платена такса може да се участва само на едно устройство от един участник! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете разпознати и допуснати в обучението. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане 18.03.2024 г.