Scrum-Kanban Practitioner

Дата:

28 - 29 сеп. 2019, събота - неделя

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Входен билет

Място:

Soft Academy, Зала, София, ул. Акад. Борис Стефанов 4

Връзки:

AgilePool

За контакти:

Никола Богданов, +359898987195, E-Mail

Организатори:

AgilePool

За събитието

Моля, обърнете внимание, че курсът не е безплатен. Записване ==> https://www.agilepool.com/scrum-kanban-practitioner/

=====================================================

Scrum рамката и Kanban методът са двете най-често използвани Agile практики в днешно време, които отдавна са се превърнали в стандарт за компаниите в ИТ сферата.

Усвояването им в комбинация с Agile-Lean принципите и начина на мислене са ключов фактор за успех.

Сертификационният курс “Scrum-Kanban Practitioner” е двудневно интерактивно и изцяло практическо обучение тип Workshop. По време на курса фокусирано се изучват в дълбочина двете най-популярни Agile-Lean практики: Scrum Framework и Kanban метода.

Благодарение на дългогодишния си практически опит, ние знаем че дългите и скучни лекции не вършат работа, затова залагаме изключително на симулациите, реалния опит и практическите упражнения. Scrum-Kanban Practitioner е комбинация от игрови елементи, симулации и множество дискусионни модули, което прави обучението интерактивно, гъвкаво и адаптивно. Всеки курсист има възможност да участва, да задава своите въпроси и да променя насоката на темите. Така курсът става адаптиращ се и подходящ както за стартиращи, така и за професионалисти с натрупан опит. По време на обучението ще се спрем в дълбочина на всички ключови елементи на Agile-Lean домейна, така изграждаме реални работни навици и спомагаме прилагането на наученото веднага. За нас е много важно курсистите да имат своето място в обучението, затова предвиждаме разглеждане на казуси и реални ситуации от практиката, както представени от лекторите, така и повдигнати от участниците.

–––––––––––––––––––––––––––––––-

Регистрация и повече инфо може да намерита на следната страница:

Scrum-Kanban Practitioner


–––––––––––––––––––––––––––––––-