Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО. Корекция на допуснати счетоводни грешки

Приключило

16 септември 2021

Online

Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО. Корекция на допуснати счетоводни грешки

Дата:

16 септември 2021, четвъртък

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 089 476 5354, E-Mail

Организатори:

ЗОП Трейнингс ООД

За събитието

Обучението е подходящо за всички счетоводители, финансови и данъчни специалисти от фирми и  организации. Ще се разгледат актуални методи за корекция на счетоводни грешки както и актуална информация за счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счетоводни грешки.

ВОДЕЩ:

Димитър Войнов – данъчен експерт с професионален опит в областта на данъците: В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Ми­ни­стер­ство на финансите; От 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г.; От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството. Има публикации в областта на преките данъци и счетоводството. (За повече информация вижте в панела „Лектори“)

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

Видове грешки, в зависимост от съществото им:

 • Счетоводни грешки (съществени и несъществени);
 • Данъчни грешки;

Видове грешки, в зависимост от момента на установяването им:

 • Грешки за предходната година, установени до 30 септември на следващата година;
 • Грешки, установени през останалото време;

Счетоводно отчитане на грешките съгласно:

 • Националните счетоводни стандарти;
 • Международните счетоводни стандарти;

Данъчно третиране на грешките по ЗКПО:

 • Коригиране на данъчния финансов резултат и корпоративния данък за предходните години;
 • Данъчно третиране на данъчните временни разлики;
 • Данъчно третиране на грешки, свързани с:
 • Данъчни амортизируеми активи;
 • Данъчни временни разлики;
 • Преизчисляване при данъчна загуба;
 • Данъчни грешки;
 • Грешки, установени при данъчен контрол;

Уведомяване на НАП при откриване на грешка:

 • Подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември!
 • Подаване на писмо в НАП 

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ от тук!

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

16 септември 2021 г. – ОНЛАЙН

Обучението се провежда с професионална онлайн плат­фор­ма и не е необ­хо­димо да се инсталират допълнителни програми. Нужни са Ви само колонки или слушалки.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

120.00 лв. без ДДС на участник.

Допълнителна отстъпка:

5% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

 • Такса обучение
 • Презентация и други материали от лектора
 • Фактура за участие

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА!