Професионално обучение „Сътрудник в маркетинга“

5 окт. - 18 Дек. 2020

София

Професионално обучение „Сътрудник в маркетинга“

Дата:

5 окт. - 18 Дек. 2020, понеделник - петък

Час:

18:30 - 21:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала Образователен бизнес център "Хермес", ет. 4, София, Бул. "Шипченски проход" 63, индустриална сграда Електроника

За контакти:

Даниела Велкова, 02 / 983 21 13, 0886 984620, 0885755867 , E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията, специалност „Маркетингови проучвания“.

Хорариум: 100 учебни часа.

Форма на занятия: присъствени или онлай чрез виртуална класна стая с преподавател.

Курса е с практическа насоченост и е организирано в 4 модула:

• Маркетинг;

• Стокознание;

• Квалитология;

• Управление на продажбите.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по  образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.