Обучение „Съответствие на онлайн търговията с правните рамки на защитата на конкуренцията и потребителите и защитата на личните данни“

Приключило

22 февруари 2019

София

Обучение „Съответствие на онлайн търговията с правните рамки на защитата на конкуренцията и потребителите и защитата на личните данни“

Дата:

22 февруари 2019, петък

Час:

08:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел "Силвър", София, бул. "Симеоновско шосе" №6

За контакти:

Теодора Трифонова, 0896 935 339, E-Mail

За събитието

Как да бъде Вашия онлайн магазин в съответствие с нормативните изисквания

Кои са основните изисквания към онлайн магазина съгласно Закона за защита на потребителите, Закона за защита на конкуренцията и Закона за електронната търговия и защо е важно да ги съобразявате (санкции, други административни мерки и искове за обезщетения срещу нарушителите)
Какви са изискванията на новия Регламент 2018/302 за необосновано блокиране на клиентите на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националност, местопребиване и място на установяване на клиентите във вътрешния пазар (Geo-Blocking Regulation)
Каква информация трябва да предоставите на потребителите, какво трябва да съдържат общите условия и къде е тяхното място
Кои са основните форми на нелоялни търговски практики съгласно ЗЗП и нелоялна конкуренция съгласно ЗЗК
Кога една реклама е заблуждаваща и как да я избягвате; може ли да правите сравнителна реклама и как;
При какви условия може да провеждате Вашите промоции – формиране на цените, допустими периоди, начин на обявяване
Какви промени в правната уредба на онлайн търговията може да очакваме и кога – санкциите, други принудителни административни мерки, начини на разследване, отношения с онлайн платформите за търговия, други.
Онлайн търговците в отношенията им с доставчици, производители и конкуренти

Отношения с доставчици и производители – за какво трябва да внимавате и какво е допустимо, когато се договаряте с тях (ограничения в цените за препродажба, клаузи за ексклузивитет и неконкуриране, други форми на договаряне), как да се защитите при търговски партньор с по-силна пазарна позиция
Има ли опасност онлайн търговците да участват в забранено споразумение (картел) – какви са новите форми на картел на дигиталния пазар, как и кога може да бъде разкрит, опасност от санкция до 10% от общия оборот и искове за обезщетения
Какво може да очакваме като промени в нормативната уредба и практиката на регулаторните органи и съда в ЕС и България
Кратко въведение в GDPR и защо онлайн търговията трябва да спазва правилата на личните данни

Основни цели на GDPR и разлики с досега приложимия режим по Директива 95/46/ЕО. Обхват. Санкции. Сигнализиране и доказване на съответствие. Допълнителни права на ФЛ. Нови лица и нови отговорности. Постигане на съответствие с новата правна рамка.
Мерки. Привеждане в съответствие с новите правила
Фигурите на администратор и обработващ данни
Договор за обработка на данни
Онлайн търговията и задълженията на търговците в областта на личните данни

Основна документална подготовка
Политика за защита на личните данни – съдържание
Бисквитки – в кои случаи се изисква съгласие
Директен маркетинг – възможни варианти
Разположение на документи на сайта
Дискусия и отговор на предварително зададени въпроси