Семинар „Сандански: Промени в ЗДДС и ППЗДДС – 2020 с адв. Росен Русков“

Дата:

19 февруари 2020, сряда

Час:

09:30 - 14:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Интерхотел Сандански, Сандански, ул. Яне Сандански

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Магистер Диксит ЕООД и Доместикс ЕООД Ви канят на семинар в гр. Санзански

на 27.02.2020 г.  на тема:

ПРОМЕНИ В ЗДДС и ППЗДДС ОТ 2020 г.

АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС.

Лектор:

адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

Място на провеждане: Интерхотел Сандански,  www.interhotelsandanski.bg

Теми:

Промени в ЗДДС – 2020 г.

А. Основни промени на ЗДДС

1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;

2. Корекция на определението за доставка на стоки:

3. Корекция на някои дефиниции за „лично потребление”;

4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС;

5. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;

– особености на определението – „последователно” и/или „паралелно” извършване на еднородна дейност – точно съдържание на чл. 96, ал. 10 ЗДДС;

– едномесечен срок на прекъсване;

– становище на НАП;

6. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:

7. ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;

8. „Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;

– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;

9. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (неустановени на територията на страната);

10. Връзка между ЗДДС, ЗМДТ и ЗДДФЛ – Декларация по чл. 50 ЗДДФЛ;

11. ФИСКСАЛНА ДИСЦИПЛИНА – КАСОВИ БЕЛЕЖКИ – чл. 118 ЗДДС

– Електронен магазин – промяна на определение;

– компромис „Фискален заместител при неприсъствено плащане” – чл. 118, ал. 3а ЗДДС;

Б. „Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”

І. Документи за доказване на ВОД на стока;

– чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 и чл. 53, ал. 1 ЗДДС;

– Деклариране на ВОД във ВИЕС Декларацията – засилено значение;

– регистрация по ДДС и ДДС номер – материално условие за признаване на 0 ставка;

ІІ.  Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;

– същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;

Връзка с:

– ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;

– тристранни операции по чл. 15 ЗДДС;

ІІІ. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”

–        същност на схемата;

–        доказване – документи – регистри;

Връзка с:

–        Доставка по чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС;

–        ВОД „сам на себе си” по чл. 7, ал. 4 ЗДДС;

–        ВОП „сам от себе си” по чл. 13, ал. 3 ЗДДС;

–    Някои специфични европейски практики;

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

За контакти и записване:

тел. 08888 07 911   е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Семинарът включва: лекции 9,30 – 14,00 ч., кафе пауза, обстоен печатен материал от лектора

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Цена

80 лв. без ДДС /96 лв. с ДДС/ за един участник

Краен срок за записване и плащане на таксата  до 20.02.2020 г. при наличие на места.

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

Магистер Диксит ЕООД

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

 

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia