Събитие „Водещи експерти разясняват закона срещу пране на пари“

Приключило

19 септември 2018

София

Събитие „Водещи експерти разясняват закона срещу пране на пари“

Дата:

19 септември 2018, сряда

Час:

09:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Капитал Форт , София, бул. „Цариградско шосе“ 90

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Economix.bg

За събитието

Водещи есперти от дирекция “Финансово разузнаване” на ДАНС и от “Делойт” ще разяснят приложението на новия Закон за мерките срещу изпиране на пари на 19 септември.

Конференцията се организира от Медийна лаборатория, която е собственик на Economix.bg.

Новият закон въвежда в българското законодателство последните изисквания на Четвъртата директива за пране на пари. Голяма част от разпоредбите на закона все още не се прилагат, тъй като сроковете са съобразени с приемането на Правилника за прилагане на закона. Въпреки това задължените лица трябва да започнат подготовката за персоналните и организационните мерки, които се изискват от закона, като разработят съответните процедури.