Събитие “Топ 100 на технологични компании в България“

Приключило

9 юли 2018

София

Събитие “Топ 100 на технологични компании в България“

Дата:

9 юли 2018, понеделник

Час:

09:00

Достъп:

Само с покана , Свържете се с организаторите

Място:

Sofia Airport Centre, София, бул. „Христофор Колумб“ 64

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ICT Media

За събитието

За трета поредна година ICT Media ще награди победителите в класацията на 21-ото специализирано печатно издание “Топ 100 на технологични компании в България“.

И тазгодишната класация ще се проведе въз основа на обективни финансови критерии – печалбата и брутните приходи от дейността за 2017 г. на български и международни компании от телекомуникационния, ИТ и аутсорсинг секторите, опериращи на родния пазар. На базата на подадената от организациите информация се прави сравнителен анализ.

Проектът съдържа 8 основни карегории по сектори и две големи награди – на доставчиците на телекомуникационни услуги и на фирмите, разработващи, доставящи и внедряващи решения и услуги в областта на информационните и комуникационни технологии.

Най-големите пазарни сегменти, в които ще има отделно класиране са:

• Хардуер (собствено производство, доставка и хардуерна системна интеграция)
• Софтуер (развой, доставка на готови пакети и софтуерна интеграция)
• Аутсорсинг, включително облачни услуги тип PaaS, IaaS и SaaS
• Системна интеграция
• Дистрибуция на софтуерни, хардуерни и комуникационни продукти
• Най-голям ръст на бизнеса през 2017 г.
• Най-висока рентабилност през 2017 г.
• Най-динамично развитие през последните 3 години

В събитието ще се включат представители на най-големите ИТ компании в страната, ИТ Мениджъри, Мениджъри Бизнес развитие както и представители на държавна администрация.