Събитие „International Field Days Bulgaria 2018“

Приключило

5 - 7 юни 2018

Пловдив

Събитие „International Field Days Bulgaria 2018“

Дата:

5 - 7 юни 2018, вторник - четвъртък

Час:

08:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Учебно-опитна и внедрителска база на Аграрния Университет Пловдив, Пловдив, на 1 км юго-източно от Пловдив, на Цариградско шосе

За контакти:

E-Mail

За събитието

КАКВО СА ДНИТЕ НА ПОЛЕТО?

Дните на полето са утвърдена новаторска платформа и място за среща на фермерите, консултантите, производителите и дистрибуторите на семена, торове, продукти за растителна защита и машини. Съвременните сортове растения, новите производствени средства, подобрените методи на култивиране, демонстрирането на селскостопанска техника на живо, както и най-новите открития в научните изследвания – всичко това ще превърне Дните на Полето в уникално преживяване за над 5 000 посетители, които се очакват на събитието.

ТЕМИ

Отглеждане на Растения
Хранене на Растенията
Животноводство и селекция
Растителна Защита
Растителна продукция
Oдобрения
Машини и оборудване
Животновъдство
Селско стопанство и околна среда
Управление, консултации и информация
Наука и изследвания

СЕКТОРИ

ОПИТНИ ПОЛЕТА

48 опитни парцелки ще съдържат различни
сортове и видове култури

ЗОНА ЗА ИЗЛОЖБА НА МАШИНИ

Представяне на селскостопанска техника

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНИ МАШИНИ

Демонстрация на селскостопанска техника в действие

КАМПУС

Продукти и технологии за селското стопанство

ЖИВОТНОВЪДСТВО

Продукти и технологии за животновъдството

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ПРЪСКАЧКИ

Коментар на живо при демонстрацията на пръскачките