Събитие „GDPR – подготвихте ли своите документи вече“

Приключило

23 май 2018

София

Събитие „GDPR – подготвихте ли своите документи вече“

Дата:

23 май 2018, сряда

Час:

19:00 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

р-т "Бодега", ет3 , София, ул "Цар Асен" №6

За контакти:

E-Mail

За събитието

Считано от 25.05.2018г. започва да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

Ако все още не сте се подготвили или запознали с GDPR Ви каним на 23.05.2018г от 19:00ч, за да разберете повече за регламента лично от 👩‍💼 Петя Станчева

Petya Stancheva е счетоводител с 19-годишна практика. Собственик и управител е на „ФИНАНСИАЛ” ООД.
„ФИНАНСИАЛ” ООД е специализирано дружество в областта на счетоводното обслужване, данъчните консултации и управление на човешките ресурси, която ще Ви разясни:

КОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРИЛАГА РАЗПОРЕДБИТЕ НА РЕГЛАМЕНТА?

 Регламентът за защита на личните данни ще се прилага към дейността на всеки администратор и на всеки обработващ лични данни, независимо от мащаба на дейността му,т.е. в приложното му поле попадат:
 Абсолютно всички микро, средно и макро организации и бизнеси;
 Самостоятелно практикуващи физически лица.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА GDPR:

 Разширяване правата на европейските граждани по отношение обработването на техните лични данни;
 По-голям достъп и контрол върху съхранението и обработването на личните данни на субектите;
 По-голяма прозрачност в използването на личните данни;
 По – строги правила за получаване на съгласие за обработване на лични данни.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕМ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ?

 Общият Регламент за защита на данните (ОРЗД) въвежда нови, изключително високи санкции при неспазване на разпоредбите му:
административно наказание „глоба“ или „имуществена санкция“ в размер до 20 000 000 EUR или, в случай на предприятие (група предприятия) — до 4 % от общия му годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока.