Събитие „First Annual FinTech Summit“

Приключило

30 май 2018

София

Събитие „First Annual FinTech Summit“

Дата:

30 май 2018, сряда

Час:

09:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Sofia Event Center, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Икономедиа

За събитието

Защо Fintech

Финансовата индустрия е изправена пред изпитанието да въвежда иновации с възможно най-бързо темпо, поради растежа на fintech сектора и промените в предпочитанията и поведението на потребителите. Този стремеж към технологиите кара финансовите институции да променят много процеси от своя бизнес, за да продължат да бъдат в крак с особеностите на средата. Всякo нововъведение обаче изисква не само прилагане на различна технология, но и цялостна трансформация в начина на мислене. Първата конференция Fintech Summit, която ще се провежда ежегодно, ще даде отговор на въпроса какво ще е бъдещето на финансовите услуги в региона в светлината на бързонавлизащите решения.

Защо София

Тук са установени голям брой финансови, технологични и стартъп компании, поради което София попада в топ 3 на най-популярните fintech дестинации в Централна и Източна Европа. Още две съставки са необходими, за да може този сбор от институционални играчи да се превърне в успешна екосистема – организации, които да създават практическо съдържание (Sophia Lab е един много добър пример) и форуми за редовни срещи и обмяна на идеи.

Част от темите, които ще се обсъждат в програмата:

– Fintech: Пазарни очаквания и практически трендове
– Предизвикателства пред местната fintech среда
– Успешни екосистеми
– Създаване на мостове и възможности, за превръщането на София в регионален fintech хъб

 

Участници:

Над 350 изпълнителни директори и мениджъри от финансовия сектор – банки, платежни оператори, застрахователни компании, пенсионни дружества, инвестиционни фирми, компании за рисков капитал, IT специалисти, основатели на fintech стартъпи, инвеститори, консултанти, юристи, одитори, представители на правителствени и регулаторни институции

Работен език: английски