Семинар „Русе: Изменения и допълнения в осигурителното законодателство и ЗДДФЛ. Предстоящи промени – 2021 г.“

15 декември 2020

Русе

Семинар „Русе: Изменения и допълнения в осигурителното законодателство и ЗДДФЛ. Предстоящи промени – 2021 г.“

Дата:

15 декември 2020, вторник

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел ВЕГА, Зала ВЕГА, Русе, ул.Александровска 48

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Семинар на 15.12.2020 г. в гр. РУСЕ на тема
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЗДДФЛ Предстоящи промени – 2021
Лектор: адв. Зорница Димитрова

начало 9,30ч.
Русе, хотел Вега, ул.Александровска 48, зала ВЕГА

ТЕМИ:

Социално и здравно осигуряване – 2020
Актуални проблеми при внасяне на осигурителни вноски в края на годината.
Изплащане на коледни бонуси и дължими вноски върху тях. Ново решение на Върховния административен съд.
Предоставяне на социални придобивки в натура. Социално осигуряване и данъчно облагане. Съдебна практика.
Промени в наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Задължения за внасяне на осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица – пенсионери.
Промени при командироването на работници в държави-членки на ЕС. Нова съдебна практика.
Очаквани промени в социалното осигуряване. Закон за бюджета на ДОО за 2021 г.

ЗДДФЛ
Новото при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица и прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2020 г. Подаване на информация в НАП. Специфики при попълване и подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2020 г.
Предоставяне на информация за доходи на чуждестранни физически лица и други теми
За лектора: Зорница Димитрова
Започва работа в НОИ през 1997 г. като участва в изграждането на модерната система за обществено осигуряване, създадена със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. От 2001 г. оглавява отдел „Осигурително законодателство“ и участва във формирането на методологията по прилагане на новоприетия Кодекс за социално осигуряване. След прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от НОИ към НАП през 2006 г., тя започва работа в НАП като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София. Понастоящем е адвокат и консултант в сферата на социалното осигуряване. Сътрудничи на водещите счетоводни печатни издания, има богат опит като лектор на бизнес клиенти и на органите по приходите от НАП.

Обучението включва лекции 9,30 – 16,30 ч., две кафе паузи, материал, сертификат по заявка

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за извършване на плащането.

За контакт:

тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА ДО 20.11.2020 г. за един участник: 120 лв. без ДДС / 144 лв. с ДДС
( цената е валидна при плащане до 20.11.2020 г.)

ЦЕНА за участие след 20.11.2020 г.:
150 лв. без ДДС /180 лв. с ДДС/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
140 лв. без ДДС /168 лв. с ДДС/

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален с 50% и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!
Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане: 08.12.2020 г. при наличие на останали свободни места!

РАЗПЛАЩАТЕЛНА ПОЛИТИКА и АНУЛАЦИИ
Всички такси за обучения се заплащат само по банков път!!!
За валидно се смята записване, по което е постъпило плащане по банкова сметка до указания краен срок.
Ако записването е извършено преди крайния срок за ранно записване и плащане, но плащането не е постъпило до изтичането му, то се дължи по-високата цена!!!
При отказ от участие в обучение до пет работни дни преди датата на обучението, се удържат 50лв. от внесената сума за такса и останалата част се възстановява обратно на наредителя.
При отказ от участие в обучение в период по-малък от пет работни дни преди датата на обучение, се удържа 50% от внесената такса и останалата част от сумата се възстановява на наредителя.
При анулация в деня преди семинара, в деня на семинара или неявяване – заплатената такса не се възстановява и не се компенсира с друго участие!!!
Всички анулации се извършват в писмена форма на e-mail magisterd@abv.bg
Организаторите не носят отговорност за транспортни и други разходи на участниците, които не са включени изрично в цената на обучението!!!
Обучения могат да се отменят или отлагат при заболяване на лектор или други непредвидени форсмажорни обстоятелства, за които организаторите нямат вина.