Семинар „Русе: Актуални проблеми на осигурителното законодателство и промените от 01.01.2020 г. Актуална практика и промени в ЗДДФЛ“

20 януари 2020

Русе

Семинар „Русе: Актуални проблеми на осигурителното законодателство и промените от 01.01.2020 г. Актуална практика и промени в ЗДДФЛ“

Дата:

20 януари 2020, понеделник

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Вега, зала ВЕГА, Русе, ул. Александровска 48

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на

семинар на 20.01.2020 г. в гр. РУСЕ на тема

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРОМЕНИТЕ от 01.01.2020 г. Актуална практика и промени в ЗДДФЛ

Лектор:

адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА

 експерт по осигурително законодателство и данъчно право

начало 9,30 ч. 

8 учебни часа, две кафе паузи, материал

Русе, хотел Вега, ул.Александровска 48, зала ВЕГА

 

Теми:

Промени в сила от 2020 г.
Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му

Обезщетения.Сумирано изчисляване на работното време – изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, попълване на декларация обр. № 1, определяне на минималния и максималния осигурителен доход.
Осигуряване на управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика.
Самоосигуряващи се лица.
Авансови и окончателни осигурителни вноски. Практика на НАП и съдебна практика.
Започване, спиране, прекратяване и възобновяване на осигуряването. Съдебна практика.
Получаване на обезщетения от НОИ.
Внасяне на осигурителни вноски върху възнагражденията по граждански договор.
Определяне на месечния осигурителен доход и други актуални теми.

Актуална практика и промени в ЗДДФЛ

(Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента)

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:

тел. 08888 07 911

е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

 

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове.

 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА  ЦЕНА ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА

ДО 20.12.2019 г.: 95 лв. без ДДС ( 114 лв. с ДДС) за участник

 

РЕДОВНИ ЦЕНИ след 20.12.19 г.:

120 лв. без ДДС (144 лв. с ДДС) за участник

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:

110 лв. без ДДС (132 лв. с ДДС)

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22
Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56
Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

 

Информация за лектора:

Адвокат Зорница Димитрова – експерт по осигурително и данъчно законодателство
Започва работа в Националния осигурителен институт през 1997 г. като участва в изграждането на модерната система за обществено осигуряване, създадена със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. От 2001 г. оглавява отдел „Осигурително законодателство“ и участва във формирането на методологията по прилагане на новоприетия Кодекс за социално осигуряване.
Следвайки професионалните си интереси, след прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от Националния осигурителен институт към Националната агенция за приходите през 2006 г., тя започва работа в НАП като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София. В продължение на десет години участва при формирането на методологията и практиката на НАП по прилагане на осигурителното законодателство.
Проявява специален интерес към международното право, като участва във въвеждането на европейското законодателство в областта на свободното движение на хора при приемането на България в Европейския съюз, а след това при практическото му прилагане.
Понастоящем е адвокат и консултант на свободна практика в сферата на социалното осигуряване.
Сътрудничи на водещите счетоводни печатни издания, има богат опит при разясняване на осигурителното законодателство като лектор на бизнес клиенти и на органите по приходите от НАП.